1. Onder het kopje "Tickets" zijn de tickets van je evenement te vinden.2. Je vindt een overzicht van al je orders.

3. Je kunt je order openen om specificaties te bekijken. Hierin vindt je ook een ticket. Let op: dit is een secure ticket. De QR-code wordt pas 2 uur voor aanvang van de show gepubliceerd.