Helaas heeft de organisatie achter Wadopera Peter Grimes moeten besluiten dat het evenement niet door kan gaan in 2020. De impact van het Corona virus maakt het onmogelijk de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

 

Het spektakel vraagt enorm veel voorbereiding van heel veel mensen. Maar de omstandigheden maken het onmogelijk die voorbereiding te doen. Hoe graag we het anders zouden willen, het kán gewoon niet.

 

We gaan onderzoeken of en zo ja, hoe de Wadopera alsnog wordt uitgevoerd. We verheugen ons erop om elkaar op een later moment te ontmoeten. Uw kaart blijft vanzelfsprekend geldig. We komen daarom binnenkort bij u terug met meer informatie over uw kaarten en het laatste nieuws.Adres:

Paesens-Moddergat.

9136 RG