Er zijn per locatie een beperkt aantal kaarten beschikbaar zodat de 1,5 meter maatregel gehanteerd kan worden. Uiteraard worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Ook worden steeds de laatste ontwikkelingen in de gaten gehouden om te allen tijde te kunnen voldoen aan de instructies van het RIVM.  


15 t/m 17 oktober

29 oktober

1 november

8 november

14 november

20 november

26 november

15 januari

16 januari

17 januari

7 februari

12 februari

14 februari

19 februari

27 februari

6 maart 

13 en 14 maart

25 maart

De Bidler, Wergea
De Pleats, Burgum
Sporthal, Buitenpost
Yn 'e Mande, Tytsjerk
De Colle, Kollum
Molewjuk, Bitgummole
Dorpshuis, Weidum
It Harspit, Oppenhuizen
De Kampioen, Hijum
De Spylder, Warns
Ien en Mien, Goutum
It Maskelyn, Hurdegarijp
It Dielshus, Wommels
De Helling, Winsum
Het Spectrum, Burdaard
Boerderij, Friens
MFA, Holwerd
't Haske, Joure