Tijdens de cursus worden presentaties vertoond, ook is er per college een handout van de besproken stof beschikbaar. U kunt deze presentaties downloaden via de cursuswebsite.


Van ieder college worden opnames gemaakt. Deze zijn tot één maand na de laatste cursusdatum online te raadplegen. Zodoende kunt u cursusbijeenkomsten inhalen in het geval van ziekte of andere omstandigheden. Ook deze worden ter beschikking gesteld via de cursuswebsite. Na ieder college dienen de opnamen handmatig te worden verwerkt. De opnamen staan uiterlijk de vrijdag na iedere cursusbijeenkomst voor u klaar.


De gebruikersnaam en het wachtwoord om het online materiaal te raadplegen hebben de kopers per mail van ons ontvangen.