“Nergens hoor je grutto beter zingen dan bij Murk Nijdam” is een veel gehoorde uiting van verwondering. Al jaren vinden liefhebbers met natuur fotografie als hobby hun weg naar het Gruttoland van Murk Nijdam vlakbij Wommels. In 2020 en 2021 is er veel veranderd in dit weidevogel eldorado.

De bestaande 2 plasdrassen zijn samengevoegd op 1 plek en vergroot naar een oppervlakte van in totaal 2 hectare. Er zijn 4 hagelnieuwe kijkhutten gebouwd waarvan 2 speciaal voor fotografen. De hutten genaamd ‘De Skries’ en ‘De Hoants’ zijn verdiept aangelegd zodat op waterhoogte kan worden gefotografeerd.

Vanaf 5 april kan er een kijkhut worden gehuurd voor € 76,00 per dag. Een fotografie arrangement duurt van 6:00 tot 14:00. Vanwege corona mogen er maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn in een kijkhut. Verder zijn de RIVM-maatregelen van toepassing.