De huidige regels rond corona maken ook dat het bestuur van ANF het onverantwoord vindt voor 1 mei 2021 groepen en individuele geïnteresseerden (kijkmomenten) in Gruttoland land te ontvangen. Halverwege april zal worden vastgesteld wat er na 1 mei a.s. nog mogelijk is.

Het bestuur zal deze besluiten delen via haar website www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl en de sociale media. Zij hoopt op begrip van iedereen die haar een warm hart toedraagt voor het genomen besluit.

Op dit moment is het uitsluitend mogelijk om Fotografie-kijkhutten te reserveren.