Vanwege het historische karakter van de locaties, zijn niet alle routes rolstoeltoegankelijk. Er wordt gestreefd om in elke route aan te geven welke locaties wel/niet met de rolstoel te bezoeken zijn.