Dit is een publieksactie van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) om geld in te zamelen voor behoud van de Friese weides. Met de opbrengsten worden onder andere vogelkijkhutten, een toegangspas en een informatiecentrum gebouwd.