De organisatie is vrijwel helemaal bemand door vrijwilligers!

Al het geld gaat dus naar de weidevogels en het behoud van het natuurgebied!