Er zijn 3 verschillende pakketen.


  • Brunch
  • Afternoon tea
  • Souper


Hieronder vind je een schema voor welke pakketten bij welke tijdstippen horen.